Pijn hoeft niet!

Specifieke vragen beantwoorden over welke soort behandeling en wat we precies bij u kunnen doen is via een website moeilijk. Daarvoor dienen we u eerst te zien om een aantal vragen aan u te stellen en u lichamelijk te onderzoeken. Dan kunnen we een goede beoordeling doen en u gericht informeren.Aanmelden voor afspraak

We willen u graag informeren over de gang van zaken op onze polikliniek en hoe onze aanpak en mogelijkheden zijn. U kunt zich telefonisch aanmelden voor een afspraak. De telefoonnummers staan op het linker gedeelte van deze pagina. Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 15.30.Een verwijskaart is noodzakelijk.

Dit is voor u ook van belang in verband met eventuele vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Verwijzing via de bedrijfsarts en/ of het bedrijf is ook mogelijk.Identificatieplicht voor patienten

Vanaf 1 januari 2006 hebben patienten een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat patienten verplicht zijn om zich in een ziekenhuis desgevraagd te legitimeren. Via deze maatregel wil de overheid fraude met zorgverzekeringsbewijzen zoveel mogelijk voorkomen. Een wettig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Aan de hand van uw identiteitsbewijs kan gecontroleerd worden of u werkelijk bent op wiens naam het verzekeringsbewijs staat.Vergoeding ziektekostenverzekeraar

Al onze behandelingen worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Voor het merendeel van de kosten voor bezoeken, behandelingen en ingrepen hebben wij afspraken met zorgverzekeraars. Deze worden door ons direct verrekend met uw zorgverzekeraar. Indien er voor uw behandeling geen contractuele afspraken met verzekeraars gelden, ontvangt u een factuur. Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding.

Afspraak maken

Aandoeningen

Als u belemmerd wordt door rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, oorsuizen, of andere pijnklachten dan kunnen wij u adviseren. Wij kunnen onderzoeken wat er aan de hand is, hoe u van deze klachten af kan komen, en hoe u beter met deze klachten kan omgaan. Mensen die in aanmerking komen voor een behandeling zijn patiënten met onder andere de volgende aandoeningen:


• aangezichtspijn, hoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn

• nekpijn

• pijn in schouder en arm

• pijn in borst en buik

• lage rugpijn, al dan niet met uitstraling in een been

• acute gordelroos (Herpes Zoster)

• complex regionaal pijn byndroom (sympathische reflexdystrofie)

• pijnlijke gewrichten (o.a. schouders, heup, knieën, enkels)

• fibromyalgie

• pijnlijke voeten en slecht lopen (specialisatie)

• oorsuizen (specialisatie)


Specifieke vragen beantwoorden over welke soort behandeling en wat we precies bij u kunnen doen is via een website moeilijk. Daarvoor dienen we u eerst te zien om een aantal vragen aan u te stellen en u lichamelijk te onderzoeken. Dan kunnen we een goede beoordeling doen en u gericht informeren.