Pijn hoeft niet!

Oorsuizen

Pijnkliniek De Bilt is gespecialiseerd in de behandeling van tinnitus, de medische term voor oorsuizen. Bij ongeveer 30% van de volwassenen komt dit voor. Gelukkig is het vaak maar mild. Echter, het grote probleem bij oorsuizen is de prognose. Gaat het ooit nog over?


Tinnitus of oorsuizen is een ervaring waarbij je geluiden hoort in afwezigheid van omgevingsgeluid. Het is dus een geluidsensatie in afwezigheid van een externe geluidsbron. Op zich al heel vreemd: je hoort iets wat er niet is. Het geluid kan zeer wisselend zijn, een combinatie van verschillende geluiden zijn, of erg veranderen gedurende de dag. Het geluid kan zowel hoogtonig gefluit of gesis, als een laagtonig gebrom zijn.


Oorsuizen heeft een duidelijke invloed op de kwaliteit van leven en het psychologisch goed voelen. Wij zien dat door het oorsuizen de concentratie en de slaap verstoord kan raken. Men verliest dan de controle over zich zelf en dat is lastig.


Gezien de slechte prognose en de impact die deze klacht op iemands leven kan hebben, is het zo belangrijk om effectieve behandelingen voor deze klacht te hebben.

De oorzaak van oorsuizen is een verstoorde zenuwvoortgeleiding in het gehoorcentrum in de hersenen. De veranderde zenuwinformatie wordt naar de hersenschors doorgegeven en waargenomen als geluid. Voor de behandeling van oorsuizen is kennis van het zenuwsysteem van het gehoor belangrijk. Het zenuwsysteem van het gehoor komt sterk overeen met het zenuwsysteem betrokken bij pijn.


We werken samen met collega Frits Jan van Hemert, KNO-arts in de Bartokkliniek te Almere, niet alleen voor de zorg voor patiënten maar ook om onze wetenschappelijke kennis te verspreiden.


Inmiddels hebben we 2 internationale publicaties naar de behandeling van oorsuizen en tinnitus en vele jaren ervaring in de behandeling van deze aandoening. We kunnen nu een veel betere inschatting maken voor de juiste behandelingen om het geluid van tinnitus of de gevolgen van het oorsuizen te verminderen.


U kunt een afspraak bij ons maken voor de diagnose, uitleg, en de behandelingsmogelijkheden van tinnitus cq oorsuizen. Voor een afspraak heeft u wel een verwijsbrief nodig. Het verzoek is om een recente gehoortest mee te nemen. Aan de hand van uw gehoortest kunnen we een betere inschatting van de behandelmethodes maken.

Specifieke vragen beantwoorden over welke soort behandeling en wat we precies bij u kunnen doen is via een website moeilijk. Daarvoor dienen we u eerst te zien om een aantal vragen aan u te stellen en u lichamelijk te onderzoeken. Dan kunnen we een goede beoordeling doen en u gericht informeren.Aanmelden voor afspraak

We willen u graag informeren over de gang van zaken op onze polikliniek en hoe onze aanpak en mogelijkheden zijn. U kunt zich telefonisch aanmelden voor een afspraak. De telefoonnummers staan op het linker gedeelte van deze pagina. Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 15.30.Een verwijskaart is noodzakelijk.

Dit is voor u ook van belang in verband met eventuele vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Verwijzing via de bedrijfsarts en/ of het bedrijf is ook mogelijk.Identificatieplicht voor patienten

Vanaf 1 januari 2006 hebben patienten een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat patienten verplicht zijn om zich in een ziekenhuis desgevraagd te legitimeren. Via deze maatregel wil de overheid fraude met zorgverzekeringsbewijzen zoveel mogelijk voorkomen. Een wettig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Aan de hand van uw identiteitsbewijs kan gecontroleerd worden of u werkelijk bent op wiens naam het verzekeringsbewijs staat.Vergoeding ziektekostenverzekeraar

Al onze behandelingen worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Voor het merendeel van de kosten voor bezoeken, behandelingen en ingrepen hebben wij afspraken met zorgverzekeraars. Deze worden door ons direct verrekend met uw zorgverzekeraar. Indien er voor uw behandeling geen contractuele afspraken met verzekeraars gelden, ontvangt u een factuur. Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding.

Afspraak maken