Pijn hoeft niet!

Pijnlijke voeten en slecht lopen  

Pijnlijke voeten, polyneuropathie, brandende voeten, slecht lopen …


Wij zien mensen met deze klachten regelmatig. Meestal zijn ze door een orthopedisch chirurg gezien en is er geen duidelijke diagnose van afwijkingen in de voet, hiel, of enkel. Of er is wel een diagnose, maar is de mate van pijn en belemmeringen veel erger dan dat de afwijkingen doen vermoeden.


Opvallend is de enorme invloed die deze klacht op mensen kan hebben. Vaak voelen mensen zich onbegrepen en niet serieus genomen door onduidelijke diagnoses en het ontbreken van adequate behandelingen. Daarnaast zijn er vaak ook samengaande klachten, zoals beperkte loopafstand en dus ook een beperkt sociaal leven, overgewicht, spanningen op werk en thuis, slaapstoornissen, en vermoeidheid. Al deze klachten horen besproken te worden en in de behandeling van mensen met pijnlijke voeten meegenomen te worden.


De afstand die iemand kan lopen, heeft veel invloed op zowel het lichamelijk als geestelijk functioneren. Vele aspecten van je gezondheid zijn verbonden met je loopafstand, vooral bij ouderen. Als je moeilijk loopt, nemen je pijnklachten toe, neemt de kwaliteit van leven af en kan je minder omgaan met je belemmeringen. Als je slecht loopt, neemt de kans op een verminderde kwaliteit van leven toe, maar ook de kans op sociaal isolement, neerslachtigheid en angst. Daarom is het van belang om zeker bij ouderen de loopafstand mee te nemen in de beoordeling van iemands klachten en om te proberen de loopafstand te verbeteren.


Een goede diagnose voor de oorzaak van de beperkte loopafstand vergt soms tijd en geduld, maar is zo belangrijk. Vaak wordt bij pijnlijke voeten de diagnose polyneuropathie gesteld. Neuropathie betekent een aandoening van je zenuw en poly betekent vele. Dus, een pijnlijke polyneuropathie is vrij vertaald een pijnlijke aandoening van meerdere zenuwen. Eigenlijk is het geen diagnose maar een beschrijving, en moet je altijd op zoek naar de achterliggende oorzaak van deze aandoening.


We hopen dat met deze aanpak mensen met pijnlijke voeten zich beter begrepen voelen, een duidelijker beeld van de oorzaak van hun klachten krijgen, maar vooral dat ze van al hun klachten en belemmeringen afkomen.

Specifieke vragen beantwoorden over welke soort behandeling en wat we precies bij u kunnen doen is via een website moeilijk. Daarvoor dienen we u eerst te zien om een aantal vragen aan u te stellen en u lichamelijk te onderzoeken. Dan kunnen we een goede beoordeling doen en u gericht informeren.Aanmelden voor afspraak

We willen u graag informeren over de gang van zaken op onze polikliniek en hoe onze aanpak en mogelijkheden zijn. U kunt zich telefonisch aanmelden voor een afspraak. De telefoonnummers staan op het linker gedeelte van deze pagina. Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 15.30.Een verwijskaart is noodzakelijk.

Dit is voor u ook van belang in verband met eventuele vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar. Verwijzing via de bedrijfsarts en/ of het bedrijf is ook mogelijk.Identificatieplicht voor patienten

Vanaf 1 januari 2006 hebben patienten een wettelijke identificatieplicht. Dit betekent dat patienten verplicht zijn om zich in een ziekenhuis desgevraagd te legitimeren. Via deze maatregel wil de overheid fraude met zorgverzekeringsbewijzen zoveel mogelijk voorkomen. Een wettig identiteitsbewijs is een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Aan de hand van uw identiteitsbewijs kan gecontroleerd worden of u werkelijk bent op wiens naam het verzekeringsbewijs staat.Vergoeding ziektekostenverzekeraar

Al onze behandelingen worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Voor het merendeel van de kosten voor bezoeken, behandelingen en ingrepen hebben wij afspraken met zorgverzekeraars. Deze worden door ons direct verrekend met uw zorgverzekeraar. Indien er voor uw behandeling geen contractuele afspraken met verzekeraars gelden, ontvangt u een factuur. Deze kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding.

Afspraak maken